Koper gevonden, wat nu?

Ik heb een koper gevonden, wat nu?

Heeft u een koper gevonden en bent u het eens over de prijs? Dan moet u afspraken maken over de overdracht en over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Die afspraken moet u schriftelijk vastleggen in het koopcontract. Mondelinge afspraken gelden dus niet.

Hoe kom ik aan een koopcontract?

Via een makelaar of andere adviseur
Vaak wordt het koopcontract opgesteld door de makelaar of een andere adviseur die bij de koop betrokken is. Meestal omdat dit hoort bij de standaard dienstverlening. Maar het is niet verplicht. Bovendien is het wel zo verstandig om er vanaf het begin zelf bij betrokken te zijn. Het gebeurt namelijk maar al te vaak dat kopers en verkopers een handtekening zetten onder een koopcontract, terwijl ze niet eens weten wat er precies in staat. En het gaat toch om een heel groot bedrag. Heeft u zelf geen idee waar u op moet letten? Vraag de notaris dan vóór u het koopcontract tekent om advies. Zo weet u zeker dat alles er in staat.

U kunt ook zelf, natuurlijk met de koper, een koopcontract opstellen. Dit lijkt een goed idee als u kosten wilt besparen. Er zijn ook genoeg voorbeelden online te vinden. Maar dat zijn algemene voorbeelden. Daardoor bestaat de kans dat u belangrijke (ontbindende) voorwaarden en afspraken vergeet. En dan kunt u niet meer terug.

Doe-het-zelven met het koopcontract zou daarom wel eens veel duurder kunnen uitpakken dan u had gedacht. Het gaat tenslotte niet om een paar tientjes of een paar honderd euro.

De beste optie: de notaris
Het beste kunt u het koopcontract door de notaris op laten stellen. De notaris is namelijk gespecialiseerd in de juridische kant van de verkoop. Hij is bovendien onafhankelijk en onpartijdig. Hij zal daarom u én de koper goed informeren, zodat u allebei precies weet waar u aan toe bent.

Waarom een koopcontract via de notaris?

Een probleemloze overdracht begint bij een goed koopcontract. Het is een juridisch document, waarvoor speciale kennis nodig is. De notaris, waar u toch al naartoe moet, beschikt over die speciale kennis.

Alle informatie, betere afspraken
De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. Hij zorgt er dan ook voor dat u én de koper allebei genoeg juridische informatie hebben. U weet daarom precies waar u afspraken over maakt, vóór u het contract tekent. Hierdoor voorkomt u dat u iets belangrijks vergeet te regelen. Zoals ontbindende voorwaarden of afspraken over dingen als bodemvervuiling.

Zekerheid over rechten en plichten
De notaris kan u ook adviseren over wat u moet doen als de koper in gebreke blijft. En andersom natuurlijk. Het is belangrijk dat u in het koopcontract afspreekt wat in dat geval uw rechten (en plichten) zijn. Bijvoorbeeld dat de koper een boete moet betalen als de overdracht door zijn toedoen niet doorgaat op de geplande datum. En wat u moet doen om die boete op te eisen.

Bescherming bij financiële problemen;
Als de notaris het koopcontract opstelt, kan hij het ook meteen inschrijven bij het Kadaster. Hierdoor voorkomt u dat de overdracht in gevaar komt als u nanciële problemen heeft. Bijvoorbeeld als u schulden heeft of als u failliet dreigt te gaan. Bij schulden hoeft het trouwens niet eens te gaan om grote bedragen. Een kleine betalingsachterstand bij een postorder- bedrijf kan er namelijk al voor zorgen dat er beslag gelegd wordt op uw woning. En dan kunt u de woning niet meer overdragen, waardoor u misschien nog verder in de problemen komt.

De overdracht moet wel binnen een halfjaar na de inschrijving plaatsvinden. Lukt dat niet, dan vervalt deze bescherming.

Problemen op tijd ontdekken én oplossen
Als u het koopcontract door de notaris laat opmaken, of u in ieder geval door de notaris laat adviseren, kan hij vóór het tekenen van het koopcontract al onderzoeken of er misschien problemen zijn. Bijvoorbeeld als het huis niet op de juiste manier aan u is toebedeeld na een scheiding of een overlijden, als u een restschuld heeft of als er misschien sprake is van bodem- vervuiling. Komt de notaris hier pas achter bij de overdracht, dan moet hij alsnog aan de slag om die problemen op te lossen. Dat kost extra tijd én geld. En als de overdracht uiteindelijk helemaal niet door kan gaan, moet u misschien ook nog 10 procent boete betalen aan de koper!

Waarom is het koopcontract zo belangrijk?

Natuurlijk is alles in het verkoopproces van belang. Maar het koopcontract is misschien wel het belangrijkste. In het koop- contract staan namelijk de afspraken die u maakt met de koper. De basis dus voor de overdracht van het eigendom van de woning. Vergeet u iets in het contract te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dat dus grote gevolgen hebben. Want eenmaal getekend, blijft getekend.

Wat staat er eigenlijk in een koopcontract?
In het koopcontract staat uiteraard aan wie u het huis verkoopt, wat de koper moet betalen en per wanneer het huis wordt overgedragen. Of wat er aan de hand is met de woning of
de grond waar de woning op staat. Wat er verder in staat, is afhankelijk van de woning en van uw afspraken met de koper. Bijvoorbeeld afspraken over ontbindende voorwaarden of een waarborgsom.