Agrarisch

 


Frans Mulder Makelaardij is aangesloten bij de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de NVM.

Frans Mulder is door zijn oorspronkelijke agrarische achtergrond van huis uit uitstekend op de hoogte met het reilen en zeilen in deze sector.

De schaalvergroting in de landbouw blijft aan de orde van de dag. Agrarische bedrijven groeien snel, andere maken pas op de plaats of stoppen. Steeds vaker zijn onroerend goed-eigenaren genoodzaakt nieuwe plannen te ontwikkelen om het rendement van hun bezit te behouden of te verhogen. Er worden nieuwe economische dragers gezocht in de vorm van woningen, zorgboerderijen, allerlei nieuw gebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen alsmede andere gebruiksvormen van landbouwgrond.

Door al deze wijzigingen is de mobiliteit van het onroerend goed in het buitengebied explosief gestegen.

Wij zijn goed bekend met deze materie, met de wet- en regelgeving en hebben kennis van de marktsituatie. Daardoor kunnen we u dienstverlening op maat leveren. Bovendien hebben we direct toegang tot het uitgebreide NVM kennisnetwerk, kortom een solide basis voor een goede en efficiënte samenwerking.

 

Wij kunnen u van dienst zijn bij: 

  • Aan- en verkoop van agrarische bedrijven
  • Aan- en verkoop van landbouwgrond
  • Taxaties t.b.v. alle agrarische doeleinden
  • Omvorming naar woonboerderijen, zorgboerderijen of (NSW) landgoed
  • Projectbemiddeling en rood-voor-rood projecten.