Wat moet ik de koper vertellen over het huis?

Als verkoper heeft u een informatieplicht.
U moet de koper alles vertellen over zaken die invloed kunnen hebben op de waarde van het huis of een toekomstige verkoop in de weg kunnen staan. Dan gaat het niet alleen om de bekende (verborgen) gebreken. Maar ook om lasten en beperkingen, erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen.
U moet met de koper hierover afspraken maken. Die afspraken legt u vast in het koopcontract. Komt de koper er later achter dat u dingen heeft verzwegen of ergens over heeft gelogen, dan kan hij een schadevergoeding eisen of soms zelfs de koop terugdraaien. Zorgt u er dus voor dat u de koper altijd goed informeert. Ook, of juist, over zaken die u liever niet vertelt of die niet direct zichtbaar zijn.
De koper hoeft trouwens niet alles van u te horen. Maar wees wel duidelijk. Spreek bijvoorbeeld af wat de koper zelf nog moet uitzoeken.

Hieronder staan wat van de meest voorkomende ‘haken en ogen’.

Geen eigendom, maar erfpacht
Is er sprake van erfpacht? Dan moet u aangeven hoeveel de jaarlijkse canon is en tot wanneer het erfpachtrecht loopt. Is de canon afgekocht, dan laat u uiteraard weten tot wanneer.

U moet ook duidelijk aangeven of het om particuliere erfpacht gaat. Dan kan het voor de koper namelijk moeilijk zijn om een hypotheeklening te krijgen. Ook als u wel een hypotheeklening heeft. De eisen kunnen inmiddels veranderd zijn.

Waarborgsom
Toen u uw huis kocht, moest u waarschijnlijk een waarborgsom betalen. Natuurlijk vraagt u de koper ook om een waarborgsom. Meestal gaat het om 10 procent van de koopsom. Komt de koper straks zijn verplichtingen niet na, dan kan de waarborgsom worden gebruikt om een boete te betalen. Die is meestal ook 10 procent van de koopsom.

Bankgarantie
Niet iedereen heeft 10 procent van de koopsom liggen voor een waarborgsom. Daarom kan een koper ook een bankgarantie afgeven. De bank staat dan garant dat die 10 procent betaald wordt als dat nodig is.

Wat is inbegrepen en wat niet?
Met de koper moet u goede afspraken maken over wat er bij de woning hoort en wat niet. Meestal is het zo dat alles wat vastzit en alleen met inke schade is los te maken, is inbegrepen in de verkoopprijs. Daarnaast is alles wat echt bij de woning hoort, ook als het zonder schade is los te maken, inbegrepen in de prijs.
Welke zaken hieronder vallen, is niet altijd duidelijk. Om problemen te voorkomen, is het verstandig dat u een lijst maakt met de zaken die u meeneemt en achterlaat. U kunt dan ook afspreken of de koper extra moet betalen voor bepaalde dingen of dat ze zijn opgenomen in de verkoopprijs.

Bezwarende bepalingen
Veelvoorkomende bezwarende bepalingen zijn:

  • Erfdienstbaarheden
    Is er sprake van een erfdienstbaarheid? Bijvoorbeeld het recht van overpad? Dan moet u de koper daar natuurlijk over informeren. Doet u dat niet, dan kan hij eisen dat u de erfdienstbaarheid ongedaan maakt. Is dat niet haalbaar, dan kan hij een schade- vergoeding eisen of misschien alsnog afzien van de koop.
  • Kwalitatieve verplichtingen
    Zijn er nog meer verplichtingen dan erfdienstbaarheden, die ook automatisch meegaan met de grond of het huis? Ook hierover moet u de koper natuurlijk informeren.
  • Bodemvervuiling
    Als het mogelijk is dat de grond onder uw woning of tuin is vervuild, is het belangrijk om hierover praktische en juridische afspraken te maken. Bijvoorbeeld over bodemonderzoek en over een regeling die de ( nanciële) risico’s verdeelt tussen u en de koper. De notaris kan u hierover adviseren.